OKO ARHITEKTURE

OKO ARHITEKTURE

<<<

Ciklus izložbi: OKO ARHITEKTURE

Tematski blok 1: Fotografija u arhitektonskom stvaralaštvu
Društvo arhitekata Novog Sada, Svetozara Miletića 20
15. maj – 10. jul 2013.

U okviru samostalne izlagačke delatnosti, Društvo arhitekata Novog Sada pokreće ciklus izložbi ,,Oko arhitekture” u cilju daljeg razvijanja i afirmacije struke, s idejom predstavljanja različitih oblika arhitektonskog delovanja. Prvi tematski blok pod nazivom ,,Fotografija u arhitektonskom stvaralaštvu”, čine četiri samostalne izložbe novosadskih arhitekata u čijem radu je zastupljena fotografija. Tokom dva meseca, u prostorijama Društva arhitekata biće prikazana upotreba fotografije u arhitektonskom stvaralaštvu – umetničkog, naučnog ili pedagoškog karaktera. Cilj je da se šira zajednica upozna sa ulogom i značajem fotografije kao medija u procesu arhitektonskog delovanja, ali i kao sredstva prezentacije i komunikacije.

Prvi tematski blok su izložbe:

ISKUSTVO MESTA – umetnički rad Anice Ilijin ostvaren u magistarskom radu interdisciplinarnog karaktera (15 – 29. maj)
FOTOGRAFIJA IZ TRI UGLA – umetnički, pedagoški i naučni rad Vesne Stojaković (30. maj – 11. jun)
PROCES ARHITEKTONSKE PRAKSE KROZ OBJEKTIV – dokumentarna fotografija Dragane Marjanović (12 – 25. jun)
O PROSTORU NOVOG SADA JEZIKOM ARHITEKTURE – pedagoški rad Tatjane Babić, Danijele Dimitrovske, Slađane Milićević i Renate Balzam sa studentima arhitekture (26. jun -10. jul)

Organizator ciklusa je Društvo arhitekata Novog Sada, a suorganizator Regionalni odbor podsekcije diplomiranih inženjera arhitekture MSP i MSIR regionalnog centra Novi Sad. Autor koncepta i koordinator ciklusa je arhitektaTatjana Babić.

Fotografija gore: Tamara Tomanić