ISKUSTVO MESTA - umetnički rad Anice Ilijin

ISKUSTVO MESTA – umetnički rad Anice Ilijin

<<<

Prikaz prve izložbe u okviru ciklusa OKO ARHITEKTURE
Fotografija u arhitektonskom stvaralaštvu

ISKUSTVO MESTA – umetnički rad Anice Ilijin

15 – 29. maj 2013. Društvo arhitekata Novog Sada, Svetozara Miletića 20

Izložba je deo magistraskog rada: “Iskustvo mesta – strukture značenja i konstrukcije identiteta čoveka i prostora” Anice Ilijin, urađenog na Grupi za scenski dizajn Univerziteta umetnosti u Beogradu, a odbranjenog 2010. godine. Fotografski zapisi koji čine izložbu nastali su kretanjem kroz prostore, mesta i ambijente. Autorkine fotografije su poetska predstava ambijentalnih kvaliteta prostora, pre nego objektivna dokumentacija njegove materijalnosti. Polazeći od prostorno – ambijentalnih činjenica, najčešće previđenih, i dospevajući do sfere ličnog, otkrivaju se “imaginarne teksture realnog”, nijanse i nivoi značenja koji prostor pretvaraju u mesto našeg specifičnog boravljenja, u ambijent kao stanje svesti.

Anica Ilijin rođena je 1977. godine u Novom Sadu. Diplomirala je 2002. godine na odseku za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Magistrirala 2010. godine na Grupi za scenski dizajn na Interdisciplinarnim poslediplomskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu i stekla zvanje magistra umetnosti u oblasti scenskog dizajna odbranom magistarske teze pod mentorstvom prof. dr Radivoja Dinulovića. Paralelno sa arhitektonskom praksom bavi se multimedijalnom, umetničkom praksom u kojoj nastavlja da obrađuje teme prostora, mesta i ambijenta, kao i veze čoveka i prostora, gde je prostor tematizovan kao mesto susreta, iskustva i saznanja. Aktivna je u umetničkom kolektivu Kulturne organizacije MONOGRAM koja se bavi projektima iz oblasti kulture, umetnosti i medija. Živi i radi u Novom Sadu.

U prilogu možete pogledati umetničke fotografije Anice Ilijin, fotografije sa otvaranja izložbe (autor Monika Mađar, student treće godine Departmana za arhitekturu i urbanizam iz Novog Sada) i prilog sa otvaranja izložbe emitovan u emisiji Novosadske razglednice RTV Vojvodine 16.maja 2013. godine.

ANICA ILIJIN

fotografije sa otvaranja izlozbe autor Monika Madjar (2)