SEDAM GLASNIKA

SEDAM GLASNIKA

SEDAM GLASNIKA

Anđa Brstina, Zoja Erdeljan, Maja Ivanović, Milica Mirković, Mirjana Ris, Luna Šalamon i Jelena Vukmanović 

U petak, 8. februara 2019, u Scenskoj laboratoriji „Borislav Gvojić“ na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu izveden je rad Sedam glasnika, inspirisan istoimenom pripovetkom Dina Bucatija (Dino Buzzati). Rad Sedam glasnika predstavlja zajednički umetnički rad sedam studenata master studija Scenske arhitekture i dizajna, nastao na predmetu Scenski dizajn. Tokom tri meseca istraživanja, studenti su rekonstruisali geografsko i čulno putovanje Princa koji je, u potrazi za granicama očevog kraljevstva, pošao na put. Putovanje, smešteno u realan prostor Scenske laboratorije, podeljeno je u sedam etapa.

Dokumentaciju celokupnog procesa nastanka radova, kao i njihovu prezentaciju, možete pogledati ovde.


Fotografije: Aleksandra Pešterac i Milica Stojšić