Novogodišnji  SCENgrad

Novogodišnji SCENgrad

izložba radova scenlab vrtića

Scenlab vrtić je kroz protekle dve sezone radio na razvijanju kreativnosti i motoričkih sposobnosti kod dece uzrasta 6-10 godina. Deca su radila na stvaranju prostornih struktura, od manjih, na nivou ruke, do većih, kao sto je prostor Scenske laboratorije. Svaka radionica je bila tematski organizovana, poput kostima i maski, ukrasa za jelku, dekoracije uskršnjih jaja, pop-up čestitke, biljke, iscrtavanje majica… Bavili smo se i prostorom ulice, predela, Zemlje, Meseca i planeta sunčevog sistema. Na izložbi je predstavljen izbor radova koje smo proizveli na prethodnim radionicama.

Izložba je otvorena 28.12.2018. – 30.01.2019.

Scenska laboratorija „Borislav Gvojić“
Fakultet tehničkih nauka (prizemlje)
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

Vođa radionica: Dragana Pilipović

Deca autori: Sonja Stojaković Vrhovac, Tedora Pilipović, Sofija Kalember, Vojin Kalember, Uroš Čović, Jana Gujanica, Lola Vrtunski, Ana Vrtunski, Matea Mičkei, Korina Mičkei, Leda Bašić, Ivana Vasić, Marina Šilić, Tamara Miloševič, Dimitrije Ćulić, Milica Purać, Ivana Purać, Kosta Komaromi, Mila Đokić, Dimitrije Đokić, Mila Jovišević, Luka Jovišević, Višnja Ćuk, Bogdan Peterka, Maša Miletić, Natali Miromanov, Lena Pejaković, Neđa Vujić, Filip Đuričić, Aleksa Đuričić, Lara Mitov, Kalina Mitov, Petar Đapović, Jovan Đapović.

Volonteri: Dijana Giljen, Angela Božović, Jelena Milojković, Milena Grošin, Bojana Nikolić, Zorana Kondić, Vladimir Avramović, Aleksandra Popović, Ivona Melvan, Zorka Vrebalov, Nadica Bogdanić, Emilija Savić, Lara Bunčić, Aleksandra Polić.

Fotografija: Dragana Pilipović