PRIJEMNI ISPIT – NAČIN POLAGANJA I LITERATURA

PRIJEMNI ISPIT – NAČIN POLAGANJA I LITERATURA

PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM:
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
SCENSKA ARHITEKTURA, TEHNIKA I DIZAJN

Prijemni ispit P8, koji se polaže za upis na studijski program osnovnih akademskih studija Scenska arhitektura, tehnika i dizajn, sastoji se iz dva dela, od kojih se svaki boduje u rasponu od 0 do 30 bodova: 

 1. TEST OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI
 2. RAZGOVOR KOMISIJE SA KANDIDATIMA

Prvi deo prijemnog ispita, TEST OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI, sadrži pitanja iz oblasti arhitekture, scenskih umetnosti, vizuelnih umetnosti, primenjenih umetnosti i dizajna, književnosti, istorije, kao i opšte kulture i informisanosti. Drugi deo prijemnog ispita P8 čini RAZGOVOR KOMISIJE SA KANDIDATIMA.

Pravila polaganja

 1. Test opšte kulture i informisanosti i Razgovor komisije sa kandidatima održavaju se na Fakultetu tehničkih nauka.
 2. Na ispit treba poneti dokument za identifikaciju (lična karta ili pasoš) i potvrdu o prijavi, overenu prilikom podnošenja dokumenata.
 3. Pre početka ispita dežurni će proveriti identitet kandidata.
 4. Od trenutka podele zadataka (na delu prijemnog ispita Test opšte kulture i informisanosti) nije dozvoljen nikakav razgovor između kandidata. Ukoliko kandidati razgovaraju ili koriste nedozvoljena sredstva, biće udaljeni sa ispita, uz obavezu predaje zadatka. Povratak u salu nije dozvoljen pre završetka ispita.

Test opšte kulture i informisanosti

Test opšte kulture i informisanosti (60 pitanja) podrazumeva pitanja iz oblasti arhitekture, scenskih umetnosti, vizuelnih umetnosti, primenjenih umetnosti i dizajna, književnosti, istorije, društva, kao i opšte kulture i informisanosti. Pitanja su različitog stepena složenosti i nose različit broj bodova. Pitanja će biti raspoređena po prethodno navedenim oblastima u skladu sa karakterom i strukturom studijskog programa. Ovaj deo ispita traje 4 sata i nosi maksimalno 30 bodova.

Razgovor komisije sa kandidatima

Kandidati imaju razgovor sa tročlanom komisijom, u trajanju od 15 minuta, gde svaki kandidat treba da predstavi sopstvene ideje i motivisanost za bavljenje Scenskom arhitekturom, tehnikom i dizajnom. Ovaj deo ispita nosi maksimalno 30 bodova. Razgovor sa komisijom održava se kao završni deo prijemnog ispita.

Literatura:

Arhitektura

 1. Ranko Radović: Nova antologija kuća, Građevinska knjiga, Beograd, 2001.

Scenske umetnosti

 1. Ronald Harvud: Istorija pozorišta, Klio, Beograd, 1998.

Vizuelne umetnosti

 1. Galović, B. Gostović: Likovna kultura za gimnaziju i srednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.

Primenjene umetnosti i dizajn

 1. Radivoje Dinulović: Proširena scenografija ili šta je scenski dizajn, 2010.
  (dostupno na: http://www.scen.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2013/10/Pro%C5%A1irena-scenografija-ili-%C5%A0ta-je-scenski-dizajn.pdf)
 2. Ciklus predavanja Šta je scenski dizajn?, 2013.
  (dostupno na: http://www.scen.uns.ac.rs/?page_id=3635).

 Muzička umetnost

 1. Sonja Marinković: Muzička kultura za stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008.

Književnost

 1. Nikolić, B. Milić: Čitanka sa književno-teoretskim pojmovima za III razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.
 2. Nikolić, B. Milić: Čitanka sa književno-teoretskim pojmovima za IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2011.

Fotografija: Dušan Vukmirović, Umetnički projekat Granica,  2014.