PRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI ISPIT

PRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI ISPIT

Kurs pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita za upis na studijski program osnovnih akademskih studija Scenska arhitektura, tehnika i dizajn biće organizovan u periodu februar-maj 2019. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Prvi čas pripremne nastave biće održan 23. februara 2019. Tokom juna 2019. godine biće organizovan intenzivni kurs pripremne nastave. Pripremna nastava obuhvata dva dela: tematska predavanja, tokom kojih će kandidati biti u prilici da upoznaju različite oblasti scenskog dizajna, i praktični deo, u okviru kojeg će se na kreativan način baviti percepcijom i prezentacijama prostora.
 

Raspored predavanja možete videti ovde:
Plan rada_pripreme za upis na osnovne studije SATiD_2019
Potreban pribor za naredni čas

Tematska predavanja održavaju se u učionici AH4a, na IV spratu glavne zgrade Fakulteta tehničkih nauka, dok se praktični deo pripremne nastave, posvećen percepciji i prezentaciji prostora, održava u crtaonici, na V spratu istog fakulteta.

Cena pripremne nastave za studijski program Scenska arhitektura, tehnika i dizajn iznosi:
1 dolazak – 1.500,00 din
4 dolaska – 4.000,00 din
12 dolazaka – 11.000,00 din

Prvi dolazak je besplatan.

Jedan dolazak podrazumeva prisustvo na Tematskim predavanjima i Percepciji i prezentaciji prostora.

Uplata troškova pripremne nastave može se izvršiti u svakoj pošti, banci, Upravi za javna plaćanja ili preko firmi i preduzeća čiji su kandidati stipendisti, na račun:

Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97 
Poziv na broj: 6703203306 
Svrha plaćanja: pripremni časovi – Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
primalac: FTN, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad

Svrha pripremne nastave je da kandidatima omogući proširivanje znanja i iskustava, kako bi što uspešnije položili prijemni ispit na studijskom programu Scenska arhitektura, tehnika i dizajn. Pripremna nastava, međutim, nije u vezi sa konačnim ocenjivanjem na prijemnom ispitu, što znači da pohađanje pripremne nastave ne znači direktno obezbeđivanje prijema, već taj uspeh zavisi od stvarnih rezultata koje će kandidat ostvariti na datom ispitu.

Više informacija na:
tel: +381 21 485 2471
e-pošta: scenskidizajn@uns.ac.rs
www.scen.uns.ac.rs

Fotografija: maketa Nine Papić, Dizajn scene 1