SCENLAB_IZLOG 2018/19

SCENLAB_IZLOG 2018/19

mart 2019.
Scenska laboratorija „Borislav Gvojić“
Fakultet tehničkih nauka (prizemlje)
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

SCENPORTFOLIO

Radovi studenata svih nivoa studija scenskog dizajna izlagani su do sada na više načina, i u različitim prostorima. Nakon izložbe Scenska laboratorija, na kojoj su prikazani radovi nastali u nastavi na različitim predmetima, organizujemo izložbu SCENPORTFOLIO u izlogu Scenske laboratorije, sa ciljem da napravimo još jedan presek rada. Ideja je da procese učenja i ishode delovanja „otvorimo“ i učinimo vidljivijim. Prikazaćemo različite oblike nastave, kao što su praktičan rad u laboratoriji, radionice, studijske posete, stručna putovanja, terenska istraživanja, kao i ishode procesa učenja tj. segmente diplomskih, master i doktorskih radova. Na ovaj način, u okviru 10 plakata biće omogućeno sagledavanje dinamičnog procesa učenja u kojem je timski rad važan kao i samostalan.