OBJAVA DRUGOG KRUGA KONKURSA ZA UČEŠĆE U STUDENTSKOJ SEKCIJI NASTUPA SRBIJE NA PRAŠKOM KVADRIJENALU 2019.

OBJAVA DRUGOG KRUGA KONKURSA ZA UČEŠĆE U STUDENTSKOJ SEKCIJI NASTUPA SRBIJE NA PRAŠKOM KVADRIJENALU 2019.

Nastup Srbije u studentskoj sekciji Praškog kvadrijenala 2019. godine inspirisan je fenomenom Samo(iz)gradnje ali je i oslonjen je na koncept Kvadrijenala koji akcenat stavlja na one autorske pristupe koji scenski dizajn razvijaju kao snažni sastavni deo ukupne umetničke ideje.
 
Studenti su pozvani da kroz stvaralačko tumačanje teme nastupa Srbije – pojma Samo(iz)gradnja, daju predloge koncepta Studentske postavke.
 
Predlozi koncepta treba da objedine pojedinačne discipline i prošire polje delovanja gradeći pri tom razvijene ili nove umetničke forme. Predloženi radovi moraju da uzmu u obzir karakter postavke i zadati prostorni okvir,  dimenzija 5 x 5 metara, posebno u kontekstu ideje o deljenju zajedničkog prostora izlaganja i građenju scenskog pejzaža unutar izložbenog prostora. Takođe, da budu koncipirani tako da omoguće eventualno povezivanje i interakciju sa predloženim radovima drugih autora, budući da broj radova koji će činiti celinu postavke nije unapred određen i biće predmet kustoske odluke. 
 
Na osnovu ovih koncepata, Kustoski tim će izvršiti selekciju kandidata kojima će biti poveren dalji rad na projektu. 
 
 
Fotografija: Nemanja Knežević, 2015.