Izveden prvi doktorski umetnički projekat na Fakultetu tehničkih nauka

Izveden prvi doktorski umetnički projekat na Fakultetu tehničkih nauka

Prvi doktorski umetnički projekat iz oblasti scenskog dizajna izveden je u utorak, 26. juna na sceni „Mira Trailović” Ateljea 212 u Beogradu. Autorka rada je Daniela Dimitrovska, studentkinja doktorskih studija Scenskog dizajna i asistentkinja na katedri za scenski dizajn. Doktorski umetnički projekat nastao je pod mentorstvom dr Tatjane Dadić Dinulović, a komentor je dr Živko Popović.

„Susret u sećanju”, doktorski umetnički projekat iz oblasti scenskog dizajna, proizlazi iz potrebe za preispitivanjem i tačnijim definisanjem trenutne pozicije autorke snažnim impresijama ranih životnih utisaka. Reč je o višemedijskoj prostornoj intervenciji koja u kreativnom procesu konfrontira sadašnjost i prošlost autorke materijalizujući stvaralačku delotvornost uticaja ranih ličnih sećanja.

Autor fotografija: Nemanja Knežević