SCENlab_u gostima

SCENlab_u gostima

26. jun – 28. jun 2018.
Scenska laboratorija „Borislav Gvojić“
Fakultet tehničkih nauka (prizemlje)
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

Zajednička radionica studenata arhitekture
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Tokyo University of Science, Tokio, Japan

Tema radionice: Izrada konkursa za takmičenje „Nova Mesta“

Početna pretpostavka takmičenja organizovanog u okviru radionice je da mikrourbane jedinice predstavljaju prostore ogromnog potencijala, koji nude brojne mogućnosti za proširenje značaja i značenja urbanog prostora, i da uspešna urbana obnova može biti ostvarena samo kroz složene, multidisciplinarne intervencije koje kombinuju arhitektonske, ekonomske, socijalne, psihološke i istorijske aspekte prostora, pri čemu se uloga društvene participacije u ovim procesima ne sme zanemariti.
Javni prostori nalaze se na gradskom području Novog Sada i nude mogućnost dizajniranja urbanističkih predloga radikalno različitih kvaliteta, od prirodnih nasipa do visokofrekvencijskih urbanih stambenih područja.

Nastavnici:
dr Tacuo Ivaoka (dr Tatsuo Iwaoka), redovni profesor
dr Juri Katagiri (dr Yuji Katagiri), docent
dr Šin Joko (dr Shin Yokoo)
dr Jelena Atanacković Jeličić, redovni profesor
dr Igor Maraš, docent
dr Ivana Miškeljin, docent
Dejan Ecet, asistent
Jelena Despotović, asistent
Jelena Jolović, naučni saradnik

Studenti: Ikko Yokoyama, KazukiIchiya, Takayoshi Haryu, Masako Saeki, Ryohei Takahashi, Ryusuke Horiuchi, Yutaka Iribe, Yuri Fujita, Tatsuki Inazumi, Masafumi Amemiya, Masayuki Noguchi Masashi Ito, Mladen Jakovljević, Željko Ristić, Stanislava Vučetić, Aleksandra Joksimović, Petar Bajunović, Saša Knezić, Katarina Nemet, Andrea Ralević, Helena Kukaras, Dragana Šaša, Nikola Horvat, Filip Pajović, Tijana Gnjidić, Marina Damjanović, Stefan Vujić, Milivoj Filipović, Nemanja Jović

 

Fotografija: Karl Mičkei