SCENlab_izlog

SCENlab_izlog

četvrtak, 14. jun 2018, 13:30h

Scenska laboratorija „Borislav Gvojić“
Fakultet tehničkih nauka (prizemlje)
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

Izložba Grad od peska

Na izložbi je predstavljen jednogodišnji rad studenata 3. godine osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna u okviru sinteznog projekta, koji je školske 2017/2018 bio posvećen istraživanju ambijentalnih scenskih prostora Sremske Mitrovice, te književnom delu „Žena crvene kose“ Orhana Pamuka. Izložbu čini petnaest plakata na kojima je pojedinačno prikazan proces rada svakog studenta, dok zajedno plakati ilustruju obim i raznovrsnost zadataka na koje su studenti odgovarali tokom pohađanja nastave na predmetima – Arhitektura scene, Tehnika scene i Dizajn scene, kao i na predmetu Umetničke prakse scenskog dizajna. Plakati su nastali u završnoj fazi sinteznog projekta, pod mentorstvom članica umetničke grupe diaprojektor – Ane Martine Bakić i Ivane Knez.

Period realizacije sinteznog projekta: oktobar 2017. – maj 2018.

Rukovodioci projekta: Radivoje Dinulović i Slađana Milićević.

Tim nastavnika: Slobodan Danko Selinkić, Radivoje Dinulović, Romana Bošković Živanović, Mia David, Tatjana Babić, Dobrivoje Milijanović, Tatjana Dadić Dinulović, Jelena Janev

Tim saradnika: Aleksandra Pešterac, Slađana Milićević, Daniela Dimitrovska, Darinka Mihajlović, Sanja Maljković, Dragana Vilotić, Milica Stojšić, Dragana Pilipović, Vladimir Savić

Studenti demonstratori: Nina Papić, Zoja Erdeljan, Maja Ivanović, Iva Ilić, Bojana Nikolić

Studenti autori: Aleksandra Tatić, Ana Škrbić, Anja Tasovac, Dunja Lukić, Đurđina Samardžić, Emilija Savić, Jelena Borić, Marija Stevović, Matea Puškarić, Milena Novaković, Milica Cimeša, Miljana Manojlović, Nemanja Apić, Selena Bačkalić, Teodora Gašević, Zoran Simić

 

Fotografija: Nemanja Apić