ODRŽAN OSNOVNI TEMPUS SCENTEC KURS ZA DEKORATERE

ODRŽAN OSNOVNI TEMPUS SCENTEC KURS ZA DEKORATERE

U okviru projekta ScenTec, namenjenog uspostavljanju i razvoju interdisciplinarnih kurseva u oblasti scenske tehnike, tehnologije, arhitekture i dizajna, kao i tehničke produkcije, realizovan je Osnovni Tempus ScenTec kurs za dekoratere. Polaznici kursa, koji je 1-2. juna 2018. održan u Scenskoj laboratoriji „Borislav Gvojić“ na Fakultetu tehničkih nauka, bili su studenti prve godine osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna, koji su kurs prošli u sklopu predmeta Uvod u studije scenske tehnike i tehnologije. Polaznici kursa su se kroz praktičan rad bavili izradom praktiabala, upoznajući se sa različitim tehnikama obrade drveta. 

Predmetni nastavnik: prof. dr Romana Bošković Živanović 

Asistenti: Vladimir Ilić, Karl Mičkei, Dragana Vilotić i Milica Stojšić