INTENZIVNI KURS PRIPREMNE NASTAVE TOKOM JUNA 2018.

INTENZIVNI KURS PRIPREMNE NASTAVE TOKOM JUNA 2018.

Tokom  juna 2018. godine biće održan intenzivni kurs pripremne nastave za upis na osnovne studije Scenske arhitekture, tehnike i dizajna. 

Prvi čas pripremne nastave biće održan u subotu 02. 06. 2018. godine. Nedeljno će biti organizivana po dva dolaska na časove pripremne nastave – subotom i nedeljom. 

Pripremna nastava sastoji se iz dva dela: Tematski razgovori  Percepcija i prezentacija prostora. Kroz deo koji se odnosi na razgovore, kandidati će biti upoznati sa različitim temama iz oblasti arhitekture, pozorišta i vizuelnih umetnosti, kao i scenske tehnike i tehnologije. Kroz istraživanje raznovrsnih načina na koje je moguće doživeti prostor, modelovanje u različitim materijalima, kao i crtež i upoznavanje sa osnovnim crtačkim tehnikama, kandidati će se pripremati u delu Percepcija i prezentacija prostora

Detaljni plan i program pripremne nastave:

TERMINSKI PLAN INTENZIVNOG KURSA PRIPREMNE NASTAVE TOKOM JUNA 2018

Cena pripremne nastave za studijski program Scenska arhitektura, tehnika i dizajn iznosi:

1 dolazak – 1.500,00 din
4 dolaska – 4.000,00 din
8 dolazaka – 10.000,00 din
Prvi dolazak (probni čas) je besplatan.
Jedan dolazak znači prisustvo na pripremnoj nastavi tokom jednog dana.

Uplata troškova pripremne nastave može se izvršiti u svakoj pošti, banci, Upravi za javna plaćanja ili preko firmi i preduzeća čiji su stipendisti, na račun:
Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97
Poziv na broj: 3603400000
Svrha plaćanja: pripremni časovi – Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
Primalac: FTN, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad

Pribor koji kandidati treba da ponesu sa sobom na časove pripremne nastave:
– za razgovore: sveska i olovka;
– za izradu prostornog prikaza: makaze, skalpel, OHO lepak, gumicu, olovku i trouglove, a po želji i šestar. Ostali materijal od kojeg se pravi maketa kandidati će dobiti na svakom času posebno.

Mesto održavanja pripremne nastave:

ah4a / 4. sprat / nastavni blok / Departman za arhitekturu i urbanizam / Tematski razgovori

Crtaonica / 5. sprat / nastavni blok / Departman za arhitekturu i urbanizam / Percepcija i prezentacija prostora 
(http://ftn.uns.ac.rs/69784667/objekti), Fakultet tehničkih nauka.

Kandidati se obaveštavaju da je svrha pripremne nastave da im pomogne u proširivanju znanja i umeća, kako bi sa što više uspeha položili prijemni ispit na studijskom programu Scenska arhitektura, tehnika i dizajn i pripremili se za te studije. U tom smislu, ovaj pripremni kurs nije ni u kakvoj vezi sa konačnim uspehom i ocenjivanjem na prijemnom ispitu. POHAĐANJE PRIPREMNE NASTAVE NI U KOM SLUČAJU NE ZNAČI DIREKTNO OBEZBEĐIVANJE PRIJEMA NA STUDIJSKI PROGRAM, već taj uspeh zavisi od stvarnih rezultata i sposobnosti kandidata u datom momentu, i na datom ispitu. Mole se kandidati da ovo obaveštenje ozbiljno uvaže.

Više informacija:
tel: +381 21 485 2471
e-pošta: scenskidizajn@uns.ac.rs
scen.uns.ac.rs