DAN OTVORENIH VRATA FAKULTETA

DAN OTVORENIH VRATA FAKULTETA

U sklopu manifestacije Dan otvorenih vrata, koja je 12. maja održana pod nazivom  „Biću student FTN-a“, u Scenskoj laboratoriji „Borislav Gvojić“ na Fakultetu tehničkih nauka održana je stolarska radionica za studente osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna. Cilj radionice je bio da se postojeći mobilijar u Scenskoj laboratoriji „Borislav Gvojić“ reparira, pripremi i prilagodi novim zahtevima, dok su studenti kroz praktičan rad mogli da se oprobaju u veštinama koje mogu biti korisne pri izradi scenografije. Radionicu su vodili asistenti Karl Mičkei i Vladimir Ilić, a učestvovali studenti Milana Karanović, Nikola Vasin, Rastko Lazarević i Darko Sekulić.
 
Fotografije: Karl Mičkei i Aleksandra Vučković