ODRŽAN OSNOVNI TEMPUS SCENTEC KURS ZA TEHNIČARE ZVUKA

ODRŽAN OSNOVNI TEMPUS SCENTEC KURS ZA TEHNIČARE ZVUKA

U okviru projekta ScenTec, namenjenog uspostavljanju i razvoju interdisciplinarnih kurseva u oblasti scenske tehnike, tehnologije, arhitekture i dizajna, kao i tehničke produkcije, realizovan je Osnovni Tempus ScenTec kurs za tehničare zvuka. Polaznici kursa, koji je 27. i 28. aprila, kao i 5. maja 2018. održan u Scenskoj laboratoriji „Borislav Gvojić“ na Fakultetu tehničkih nauka, bili su studenti druge godine osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna, koji su kurs prošli u sklopu predmeta Tehnika scene 2. Polaznici kursa su se kroz teorijski i praktičan rad bavili različitim vrstama audio sistema i njihovim elementima.

Predmetni nastavnici: prof. dr Romana Bošković Živanović i doc. dr Dobrivoje Milijanović  

Asistenti: Pavle Dinulović, Dragana Vilotić i Milica Stojšić

Fotografije: Ivanino DaVillano Đukić