STUDENTI PRVE GODINE U POSETI KIKINDI I MOKRINU

STUDENTI PRVE GODINE U POSETI KIKINDI I MOKRINU

Studenti prve godine Osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna posetili su Mokrin i Kikindu 25. aprila. 2018. godine. Cilj jednodnevne stručne ekskurzije bio je da se studenti upoznaju sa različitim tipovima objekata u kojima se razvijaju programi u oblasti kulture. Studenti su imali priliku da detaljno sagledaju pet institucija, odnosno arhitektonskih objekata: Narodno pozorišteNarodni muzejKulturni centarCentar za likovnu i primenjenu umetnost Terra u Kikindi (Atelje i Muzej) Terra panonicau Mokrinu. Osim upoznavanja sa prostornim, funkcionalnim i organizacionim karakteristikama objekata i okolnih prostora, studenti su saznali i o programima koje ove institucije realizuju, i to u direktnom razgovoru sa zaposlenima.

Poseta je realizovana u okviru redovne nastave na predmetu Uvod u studije scenske arhitekture, koju je organizovao nastavni tim predmeta: Tatjana Babić, Aleksandra Pešterac, Slađana Milićević i Vladimir Savić

Fotografije: Aleksandra Pešterac i Siniša Jovanović