Čačak Dom kulture

Čačak Dom kulture

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Dom kulture Čačak
Ulica i broj: Trg ustanaka 2-6
Mesto: Čačak
Opština: /
Pozivni broj: 032
Broj telefona: 225-073
Broj faksa: 225-073
E-mail: dk@domkulturecacak.org
Web site: www.domkulturecacak.org
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): /
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): /
Radno vreme/ slobodan dan: /

PODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA