Sombor KC Laza Kostić

Sombor KC Laza Kostić

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Kulturni centar Laza Kostić
Ulica i broj: Venac Radomira Putnika 2
Mesto: Sombor
Opština: /
Pozivni broj: 025
Broj telefona: 434-340
Broj faksa: 434-340
E-mail: kcsombor4@open.telekom.rs
Web site: www.kcsombor.org.rs
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Mihajlo Nestorović
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): /
Radno vreme/ slobodan dan: /

PODACI O OBJEKTU
PODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA