Pančevo Dom omladine

Pančevo Dom omladine

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Dom omladine
Ulica i broj: Svetog Save 10
Mesto: Pančevo
Opština: Pančevo
Pozivni broj: 013
Broj telefona: 311-315
Broj faksa: 311-315
E-mail: info@domomladinepancevo.com
Web site: www.domomladinepancevo.com (Facebook perzentacija)
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): /
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): /
Radno vreme/ slobodan dan: /

PODACI O OBJEKTU
PODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA