Vranje Omladinski Savez

Vranje Omladinski Savez

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Omladinski savez
Ulica i broj: 29.novembar br.16
Mesto: Vranje
Opština: /
Pozivni broj: 017
Broj telefona: 421-416
Broj faksa: 416-185
E-mail: omladinskisavezvr@nadlanu.com
Web site: /
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): /
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): /
Radno vreme/ slobodan dan: /

PODACI O OBJEKTU
PODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA