Valjevo Centar za kulturu

Valjevo Centar za kulturu

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Centar za kulturu
Ulica i broj: Čika Ljubina 5
Mesto: Valjevo
Opština: /
Pozivni broj: 014
Broj telefona: 223-219
Broj faksa: 223-219
E-mail: czkvaljevo@gmail.com
Web site: www.czk.rs
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): /
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): /
Radno vreme/ slobodan dan: /

PODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

 

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

 

 

GALERIJA