SPECIJAL ČASOPISA  KULTTURA: POSVEĆEN SCENSKOM DIZAJNU

SPECIJAL ČASOPISA KULTTURA: POSVEĆEN SCENSKOM DIZAJNU

U novom broju, časopis Kulttura: predstavlja specijal posvećen scenskom dizajnu, koji, pored predstavljanja Odseka na scenski dizajn na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, donosi i tekstove naših nastavnika dr Radivoja Dinulovića, dr Tatjane Dadić Dinulovićdoc dr Mije David i dr Slađane Milićević. Časopis Kulttura: je projekat Fondacije EPK2021 i predstavlja multimedijalnu platformu koja promoviše i afirmiše kulturnu scenu u Novom Sadu.

fotografija: Aleksandra Pešterac,  SCENska LABoratorija: STUDIJA SLUČAJA BITEF
umetnički rad studenata III godine Scenske arhitekture, tehnike i dizajna
Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu