IZVOĐENJE STUDENATA MASTER STUDIJA NA PREDMETU DIZAJN SVETLA

IZVOĐENJE STUDENATA MASTER STUDIJA NA PREDMETU DIZAJN SVETLA

Studenti master studija Scenske arhitekture i dizajna su u okviru predmeta Dizajn svetla, kroz praktičan i teorijski rad, istraživali potencijale scenskog svetla kao izražajnog sredstva. Tokom trodnevne radionice, studenti su se bavili opremom koja čini sistem scenske rasvete, ali i dizajnom svetla kao procesom, na primeru scenskih dela koje su samostalno osmislili i realizovali. Tokom rada na prvom zadatku, studenti se trebali da na osnovu rečenice iz libreta opere „Aida“ daju odgovor u vidu tri scenske slike, dok su u drugom trebali da osmisle pet scenskih slika na osnovu drame „Čekajući Godoa“ – u oba zadatka dominantnu ulogu u građenju scenskih slika imalo je scensko svetlo. Studenti su bili uključeni u sve aspekte stvaranja ovakvog scenskog dela, od postavljanja i razrade koncepta, do praktičnog rada sa scenskom rasvetom, audio sistemom i video projektorom.

Predmetni nastavnik: prof. dr Romana Bošković Živanović 
Asistent: Milica Stojšić 

 Fotografije: Tanja Žarić, Una Jankov i Iva Ilić