ČITANJE PROSTORA: PREZENTACIJA RADOVA STUDENATA 1. GODINE

ČITANJE PROSTORA: PREZENTACIJA RADOVA STUDENATA 1. GODINE

Studenti prve godine osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna su 20. decembra 2017. godine, u galeriji Đura Kojić i holu 4. sprata Fakulteta tehničkih nauka, nastavnicima, asistentima i svojim kolegama, studentima viših godina studija, predstavili svoje radove nastale u okviru vežbi na predmetu Uvod u scensku arhitekturu, tehniku i dizajn.

Predstavljeni radovi nastali su kao rezultat istraživačkog procesa, čiji zadatak je bila lična, kreativna interpretacija segmenata i/ili detalja (iz) prostora u kojem su radovi predstavljeni. Ovim zadatkom studenti su se takođe upoznali i sa osnovnim tehnikama i sredstvima izražavanja u scenskom dizajnu, kao i sa osnovnim principima izlaganja umetničkog rada.

Sa studentima su, u ulozi mentora, radile asistenti Sanja Maljković i Slađana Milićević, kao i demonstratori Iva Ilić i Andreja Rondović. Nastavni kurs na predmetu vodila je prof. dr Tatjana Dadić Dinulović.

 

 


Fotografije: Jelena Ivančević