Projekat: Unutra, Fabrika, Novi Sad, 2011., Fotografija: Sandra Stefanović

Tehnologija i spektakl

<<<

Romana Bošković: Tehnologija i spektakl

Kulturni centar Novog Sada – KCNS, 01.06.2013. subota 18h

Pod savremenom scenskom tehnologijom podrazumevaju se različita tehnička i tehološka sredstva, ali i procedure i produkcijski procesi kojima se realizuje scenski događaj. Svetlo, zvuk, video, posebna scenska sredstva i efekti, novi mediji, različita mehanička sredstava, neki su od elemenata koji, osim tehničke, poseduju i umetničku komponentu. Zbog toga, rad sa scenskim tehnologijama podrazumeva kreativno učešće u umetničkom stvaranju spektakla. Takođe, scenska tehnika i tehnologija neraskidivo su povezane sa prostorom u kome se događaj realizuje, doprinoseći vidljivosti, čujnosti i izražajnosti samog spektakla. Na predavanju će biti prikazani procesi realizacije različitih oblika spektakla iz oblasti scenskog dizajna sa posebnim osvrtom na međuzavisnost događaja i arhitektonskog prostora.

Romana Bošković (Čapljina, 1981) je arhitekta i umetnik u oblasti scenskog dizajna. Diplomirala je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, a doktorirala scenski dizajn na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Deluje u oblasti scenskog dizajna, urbane animacije i animacije u kulturi. Umetničke radove izlagala je i prikazivala na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama (BELEF, Mikser, INFANT, BINA), a kao tehnički producent učestvovala je na BITEF i BELEF festivalu. Objavila je niz stručnih tekstova u različitim publikacijama. Docent je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je i rukovodilac osnovnih studija Scenska arhitektura, tehnika i dizajn. Vodi predmet Arhitektura i tehnika scenskog prostora (sa Radivojem Dinulovićem) na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu.

Fotografija gore: Sandra Stefanović, Projekat: Unutra, Fabrika, Novi Sad, 2011.

Snimatelj: Slavko Pavlović