SCENLAB RAZGOVORI
Preobražaji:
četvrtak, 15. mart 2018, 19.00h
Marina Radulj, arhitekta i scenski dizajner
Više informacija o programu
  SCENLAB ARHIV
TEATAR 20-21:
četvrtak, 8. mart, 2018, 19.00h
Došao sam do kuće ali nisam ušao,  koncept, muzika i režija: Hajner Gebels, (Teatar Vidi – Lozana E.T.E, Švajcarska, 2008)
Više informacija o programu
četvrtak, 29. mart, 2018, 19.00h
Gospođica Julija, režija: Kejti Mičel (Šaubine, Berlin, 2010)
Više informacija o programu
  SCENLAB BIOSKOP
Francuski mart:
četvrtak, 01. mart, 2018, 21.00h
LIFT ZA GUBILIŠTE (ELEVATOR TO THE GALLOWS)

Režija: Luj Mal (Louis Malle)
Više informacija o programu
četvrtak, 22. mart, 2018, 21.00h
LAKOMB, LISJEN (LACOMBE, LUCIEN)
Režija: Luj Mal (Louis Malle)

Više informacija o programu
  SCENLAB VRTIĆ
Nivo  Zemlje:
nedelja, 11. mart 2018, 11-14h
Pravljenje globusa od kartona i žica.
Više informacija o programu
  PRIPREMNA NASTAVA
subota, 28. februar 2018, 11h
Slađana Milićević, Sanja Maljković
ŠTA JE TO:  scenska arhitekura, tehnika i dizajn?


subota, 03. mart 2018, 11h
Tatjana Babić
Oko arhitekture: šta je sve arhitektura?


subota, 10. mart 2018, 11h
Aleksandra Pešterac
Prostor i događaj: scenska arhitektura


subota, 17. mart 2018, 11h
Darko Nedeljković 
Kako nastaje predstava: scenski dizajn u pozorištu


subota, 24. mart 2018, 11h
Romana Bošković Živanović
Kako radi predstava: tehnika scene


Više informacija o programu