ODRŽANE RADIONICE PRIPREMNE NASTAVE ZA STUDENTE PRVE GODINE

ODRŽANE RADIONICE PRIPREMNE NASTAVE ZA STUDENTE PRVE GODINE

Pre zvaničnog početka nastave studenti prve godine osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna dobili su priliku da se kroz seriju radionica pripremne nastave upoznaju sa osnovnim elementima scenskog dizajna. Teme radionica obuhvatale su arhitekturu, scenografiju, kostim, scensko svetlo i zvuk, kao i umetničke prakse scenskog dizajna.
 

 

Studenti su pratili snimak predavanja Arhitektura javnog gradskog prostora kao okvir scenskih događaja profesora Slobodana Danka Selinkića, koje je poslužilo kao polazna osnova za razgovor o arhitekturi, scenskoj arhitekturi, sceničnosti javnog gradskog prostora, te o scenskim potencijalima prostora na 4. spratu zgrade Fakulteta tehničkih nauka. Tokom radionice posvećene scenskom kostimu studenti su imali priliku da se upoznaju sa poreklom i značajem scenskih maski. Na praktičnim primerima studenti su mogli da vide kako nastaje scenska maska, kako učestvuje u izgradnji karaktera i koje su to maske koje su obeležile svetsku kinematografiju. Radionica posvećena scenskim tehnologijama omogućila je studentima da istražuju scensko svetlo i zvuk kao izražajna sredstva u službi narativa, koji su formirali na osnovu odabrane haiku pesme. Tokom ove radionice studenti su scenske slike gradili isključivo pomoću predmeta dostupnih u učionici, kao i različitih izvora zvuka i svetlosti. Na pripremnoj nastavi posvećenoj umetničkim praksama scenskog dizajna analizirani su primeri različitih autora i postavki koje spadaju u vanpozorišne prakse, odnosno u scenski dizajn kao umetničku praksu. Analizirani su koncepti postavki, prostor, izražajna sredstva, primena scenske tehnologije kao i dizajn događaja i kretanje publike.
 

 

Osim upoznavanja sa navedenim temama, cilj ovog susreta je bilo i otvaranje međusobnog dijaloga između studenata, kao i dijaloga između studenata i asistenata, što čini metodološku osnovu rada na studijama scenskog dizajna.
 
Fotografije: Dragana Vilotić, Darinka Mihajlović i Milica Stojšić