KONKURS ZA UPIS NA MASTER STUDIJE SCENSKE ARHITEKTURE I DIZAJNA

KONKURS ZA UPIS NA MASTER STUDIJE SCENSKE ARHITEKTURE I DIZAJNA

Fakultet tehničkih nauka objavio je Konkurs za upis studenata u I godinu master umetničkih studija Scenske arhitekture u školskoj 2020/21. godini.  

Master umetničke studije scenske arhitekture i dizajna, pod rukovodstvom Radivoja Dinulovića i Daniele Dimitrovske, tokom 2020/2021. godine biće organizovane kroz formate predavanja, razgovora, radionica, praktičnih vežbi i realizacije umetničkih projekata. 

Prvi semestar posvećen je zajedničkom radu studenata na koncipiranju, realizaciji i izvođenju umetničkog dela scenskog dizajna, dok je drugi semestarposvećen razvoju i realizaciji samostalnih umetničkih master projekata iz oblasti scenske arhitekture i dizajna. 

U oba semestra, kroz niz obaveznih i izbornih predmeta, sa studentima će sarađivati Meta Hočevar (arhitekta, scenograf, reditelj i pisac, Ljubljana), Tatjana Dadić Dinulović (teoretičar scenskog dizajna), Tomi Janežič (pozorišni reditelj, Ljubljana), Milan Aleksić (fotograf), Deneš Debrei (koreograf), Mirko Stojković (dramaturg), Vesna Stojaković (arhitekta), Mia David (arhitekta, kustos i dizajner), Romana Bošković Živanović (arhitekta), Radoslav Milenković (glumac i pozorišni reditelj), Dobrivoje Milijanović (dizajner zvuka), Vladimir Ilić (arhitekta), Andrija Pavlović (pijanista i kompozitor), Slađana Milićević (arhitekta), Aleksandra Pešterac (arhitekta), Jelena Janev (vajar), Radomir Kojić (arhitekta), Andrija Dinulović (producent), Boris Miljković (pisac, scenarista i filmski reditelj), Zoran Dmitrović (arhitekta), Željko Piškorić (vajar i scenograf), kao i drugi nastavnici i saradnici. Biografije nastavnika možete da pronađete ovde. 

Svi predmeti i radionice organizovani su kao formati u kojima studenti stiču specifična znanja, iskustva i veštine, ali i kao podrška koncipiranju, realizaciji i izvođenju/izlaganju zajedničkog umetničkog rada (u I semestru) i individualnih master projekata (u II semestru). 

Prijava na konkurs vrši se elektronskim putem (više informacija na sajtu FTN-a). CV i portfolio umetničkih i stručnih radova predaje se u sklopu dokumentacije za prijavljivanje na konkurs, takođe elektronskim putem. Kandidati koji konkurišu na studijski program Scenska arhitektura i dizajn su obavezni da polažu prijemni ispit, koji se sastoji od analize portfolija umetničkih i stručnih radova kandidatakao i razgovora sa Komisijom. Prijemni ispiti će se polagati u prostorijama Fakulteta, prema rasporedu koji će biti objavljen na webservisu za prijem kandidata: https://prijemni.ftn.uns.ac.rs 

Kandidat koji ne položi prijemni ispit ne može se upisati. 

Konkursni rokovi: 

Podnošenje dokumenata za vrednovanje i prijavljivanje kandidata na konkurs (odnosi se na kandidate kojima je potrebno vršiti vrednovanje prethodno završenih studija): 

od 21. 09. 2020. god. do 25. 09. 2020. god., od 11:00 – 13:00 časova.

Preliminarni rezultati vrednovanja:

05. 10. 2020. god. do 20:00 časova.

Prigovori na rezultate vrednovanja:

do 07. 10. 2020. god. u 20:00 časova.

Konačni rezultati vrednovanja:

09. 10. 2020. god. do 20:00 časova

Polaganje prijemnog ispita za studijski program Scenska arhitektura i dizajn:

14. 10. 2020. god. od 09:00 – 13.00 časova.

Objavljivanje preliminarnih rang listi:

14. 10. 2020. god. do 20:00 časova.

Prigovori na preliminarne rang liste:

do 16. 10. 2020. god. u 20:00 časova.

Objavljivanje konačnih rang listi:

17. 10. 2020. god. do 20:00 časova.

Upis primljenih kandidata:

19. i 20. 10. 2020. god. od 15:00 – 17:00 časova.

Upis primljenih kandidata će se vršiti na osnovu prozivke. Prozivke se vrše u Svečanoj sali fakulteta tehničkih nauka, na osnovu konačnih rang listi. 

Rezultati vrednovanja, preliminarne i konačne rang liste će biti objavljene na web-servisu za prijem kandidata: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs 

Mole se kandidati da 17. 10. 2020. posle 20:00 časova provere tačan termin održavanja prozivke na web-servisu za prijem kandidata: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs 

Kandidati koji se ne pojave na prozivci smatraće se da su odustali od upisa. 

Napomena: Zahtev za vrednovanje mogu podneti i kandidati za upis na master akademske/strukovne studije koji su u fazi završetka osnovnih akademskih/strukovnih studija s tim da osnovne akademske/strukovne studije moraju biti završene najkasnije do 09. 10. 2020.god. 

 

RASPIS KONKURSA ZA UPIS NA MASTER STUDIJE 2020/21. 

INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU 

SINTEZNI PROJEKAT MAS GENERACIJA 2018/19. 

SINTEZNI PROJEKAT MAS GENERACIJA 2016/17. 

SINTEZNI PROJEKAT MAS GENERACIJA 2015/16. 

 

Fotografija: Luna Šalamon, Noć muzeja Subotica 2017.