SCEN NA RASPUSTILIŠTU

SCEN NA RASPUSTILIŠTU

U okviru tradicionalne manifestacije „Raspustilište“, u petak 25. i ponedeljak 28. septembra 2017. godine,  Scen – Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju predstavio se kroz radionice „Školica scenografije“  i „Školica arhitekture“. Učesnici radonice su, koristeći lego kocke kao gradivni materijal, osmišljavali i gradili makete scenografija, kuća, ulica, i raznih drugih objekata.

Vođa radionica bila je Dragana Pilipović.

Fotografije Dragana Pilipović