GOSTUJUĆE PREDAVANJE DARKA DRAGIČEVIĆA

GOSTUJUĆE PREDAVANJE DARKA DRAGIČEVIĆA

U petak, 19. maja od 16 časova, u prostoru Scenske laboratorije „Borislav Gvojić“ biće održano gostujuće predavanje Darka Dragičevića, vizuelnog umetnika i filmskog stvaraoca. Predavanje „Dvojnosti: iznutra, i prostorno van“ ima kao glavni motiv pregled nekolicine radova Darka Dragičevića u kojima umetnik istražuje topografske prikaze učestalih, planiranih, kao i nepredviđenih događaja i situacija, kao potencijalnih procesa nastalih u interakciji između tela, predmeta ili umetničkog dela i prostora koje zauzimaju. Ovi međuodnosi će poslužiti kao primeri u stvaranju proizvodnje novonastalih znanja, kao pukotina koja otvaraju nove, međuprostore u vidu sadržaja telesnog pamćenja i afektivnih rezonanci koje telo kreira u performativnom prostoru. Topografije sačinjene od mapa raspoređenih u slojevima će poslužiti kao analitički prikazi vizuelno-akustičnih, kao i visceralno-vizuelnih konstalacija u nizu primera u polju vizuelnih i video umetnosti, kao i performansa.

Darko Dragičević (Beograd RS, 1979) živi u Berlinu sa međunarodnom karijerom vizuelnog umetnika i filmskog stvaraoca. Nakon završenih magistarskih studija vizuelnih umetnosti na Internacionalnom koledžu nauka i umetnosti (The International College of Arts and Sciences) u Milanu, odlazi u Njujork, gde pohadja Njujoršku filmsku akademiju. Fokus njegovog stvaranja je u interdisciplinarnim projektima, čija su istraživanja ukrštene metode iz oblasti vizuelnih umetnosti, filma i performansa. Dragičevićevi radovi su predstavljeni na mnogim samostalnim i grupnim izložbama kao što su galerija David Zwirner u Njujorku, The Armory Show u Njujorku i galerija OTTO ZOO u Milanu. Njegovi kratki filmovi su prikazani u okviru brojnih internacionalnih programa i festivala, kao sto su Goethe-Institut u Kjotu, FRAME International Film Festivalu Londonu i Deutsches Taznarchiv u Kelnu. Kao režiser primio je nagrade na 7. Bosifest međunarodnom filmskom festivalu osoba sa invaliditetom u Beogradu, 57. Internacionalnom filmskom festivalu u Oberhauzenu i Kući filma u Rimu. Dragičević učestalo radi u oblasti obrazovanja. Predavao je na TQW Tanzquartier u Beču, Univerzitetu za muziku i ples, na odseku za savremeni ples u Kelnu i u na CoFestivalu u Ljubljani.
Više informacija: http://darkodragicevic.com
Fotografija: Projekat Approximations, Darko Dragičević i Martin Sonderkamp