Goran Tomka, kulturolog

Predavanje  „Ulazak u praznu sobu – kako biti političan u Srbiji danas?“

Polazeći od Ransijerove definicije politike kao “organizovanog neslaganja” i ličnog iskustva u polju kulturnih politika, u predavanju ću nastojati da ponudim odgovore na nekoliko pitanja koja proizilaze iz učešća u javnom životu u Srbiji. Gde se nalazi politika u našem društvu danas? Šta znači učestvovati u politici ili biti političan? Šta će to ikome? I na koji način kultura jeste ili nije politična?

Goran Tomka je docent na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, i gostujuć predavač na Uneskovoj katedri za kulturne politike i menadžment u kulturi pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Studirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, i na Fakultetu za kulturu i medije Univerziteta Megatrend iz Beograda. Master studije je završio 2011. godine na Unesko katedri Univerziteta umetnosti u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod naslovom ”Publika kao diskurzivna formacija sistema kulturne produkcije” odbranio je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Kao predavač, vodio je radionice razvoja publike za preduzetnike u kreativnim industrijama (Dositheus projekat, NVO Akademika), za menadžere u kulturi u zemljama arapskog sveta (Al Mawred resource center – Bejrut, Liban), za predstavnike kulturnih institucija u Beogradu (KC Grad, Beograd), za pozorišne stvaraoce mreže IETM (Valensija, Španija) i drugde (Grac, Klagenfurt, Vilnius…). Bio je deo tročlanog tima koji je izradio prvu strategiju kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture. Vodio je tim koji je izradio Strategiju kulturnog razvoja Novog Sada 2016-2026. Član je tima koji izveštava o nacionalnoj kulturnoj politici za Kompendijum kulturnih politika Saveta Evrope. Član je Evropske sociološke asocijacije i Evropske asocijacije istraživača u kulturi u kojoj je i član Upravnog odbora. Svoje radove je objavljivao u nacionalnim i internacionalnim časopisima i publikacijama i izlagao na međunarodnim stručnim i naučnim konferencijama