Andrija Stojanović, Tačka komunikacije

Predavanje „Ideja o uspešnosti – i šta ako ne uspemo?“

Tačka komunikacije je organizacija civilnog društva osnovana 2011. godine od strane menadžera u kulturi sa idejom da okupi profesionalce iz različitih oblasti sa ciljem kreiranja programa i projekata koji se bavim kulturnim nasleđem grada i gradom kao celinom. Nakon pet godina postojojanja sa manje ili više uspeha u radu organizacija ulazi u novi ciklus izazova, saradnji i projekata. I pored prepoznatiljvih programa ipak se suočava sa preprekama koje odlikuju čitavu nezavisnu kulturnu scenu Beograda i Srbije. Cilj ove prezentacije je da analizira sliku/imidž uspešnosti u civilnom sektoru u oblasti kulture i umetnosti.

Andrija Stojanović rođen je u Beogradu 1984. godine. Studirao Fakultet dramskih umetnosti, od 2011. godine osniva udruženje Tačka komunikacije koje okuplja ljude različitih profesija i interesovanja uključene u procese nove prezentacije grada i kulturnog nasleđa. Delovanjem u oblastima kulture, novih medija i turizma istražujemo nove pristupe proučavanja, beleženja i predstavljanja društvene istorije, arhitekture, javnih politika i delovanja pojedinaca ili grupa važnih za urbanistički ili društveni razvoj grada. Član inicijative Ne da(vi)mo Beograd.