Novi Sad Kulturni centar

Novi Sad Kulturni centar

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Kulturni centar Novi Sad
Ulica i broj: Katolička porta 5
Mesto: Novi Sad
Opština: Novi Sad
Pozivni broj: 021
Broj telefona: 528 972
Broj faksa: /
E-mail: info@kcns.org.rs
Web site: www.kcns.org.rs
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Dr Andrej Fajgelj
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Peđa Ivović
Radno vreme/ slobodan dan: /

PODACI O OBJEKTU
PODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA