RADIONICE U OKVIRU GOSTOVANJA NACIONALNOG POZORIŠTA ŠKOTSKE

RADIONICE U OKVIRU GOSTOVANJA NACIONALNOG POZORIŠTA ŠKOTSKE

U organizaciji Sterijinog pozorja, Akademije umetnosti u Novom Sadu i Scen – Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju sa Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakuleta tehničkih nauka u Novom Sadu, u periodu od 25. februara do 3. marta 2017. organizovano je gostovanje Nacionalnog pozorišta Škotske, realizovano u vidu ciklusa predavanja „Razgovori o mogućem“ i radionica posvećenih različitim temama. Radionice su, pod vođstvom Sajmona Šarkija (Simon Sharkey), dramaturga i pomoćnik direktora Nacionalnog pozorišta Škotske, Mata Padena (Matt Padden), dizajner zvuka i Juena Meklarena (Euan Mclaren), dizajnera svetla u istom pozorištu održane na Fakultetu tehničkih nauka i Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Studenti sva tri nivoa studija scenskog dizajna učestvovali su u radionici Juena Meklarena posvećenoj dizajnu svetla, koja je održana u Scenskoj laboratoriji, u prizemlju Fakulteta tehničkih nauka. Radionica je za temu imala proučavanje nekoliko različitih predstava nastalih u okviru Nacionalnog pozorišta Škotske. Kroz prikaz izazova sa kojima se susretao u dizajnu svetla za dvostrano, trostrano ili četvorostrano gledalište, kao i scenu-kutiju, Juen Meklaren vodio je studente u njihovom sopstvenom istraživanju i razumevanju teorije i prakse dizajna svetla. Zadatak studenata bio je da osmisle i realizuju scenske minijature, prvenstveno bazirane na dramaturgiji scenskog svetla. Studenti su bili uključeni u sve aspekte stvaranja ovakvog scenskog dela, od postavljanja i razrade koncepta dizajna svetla, do praktičnog rada sa instrumentima scenske rasvete.

Fotografije: Milica Stojšić