Novi Sad SKC

Novi Sad SKC

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Studentski kulturni centar
Ulica i broj: Dr. Ilije Đuričića 3
Mesto: Novi Sad
Opština: Novi Sad
Pozivni broj: 021
Broj telefona: 6350 744
Broj faksa: 6350 579
E-mail: office@skcns.org
Web site: www.skcns.org
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Zdravko Vulin
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): /
Radno vreme/ slobodan dan: /

PODACI O OBJEKTU
PODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA