Beograd KC REX

Beograd KC REX

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Kulturni centar REX
Ulica i broj: Jevrejska 16
Mesto: Beograd
Opština: Beograd
Pozivni broj: 011
Broj telefona: 3284 534
Broj faksa: 3284 534
E-mail: rex@B92.net
Web site: www.rex.b92.net
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Dušica Perezanović (glavna koordinatorka programa)
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): /
Radno vreme/ slobodan dan: /

PODACI O OBJEKTU
PODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA