Beograd SKC

Beograd SKC

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Studentski kulturni centar
Ulica i broj: Kralja Milana 48 / Bulevar Zorana Đinđića 152a (Novi Beograd)
Mesto: Beograd
Opština: Beograd
Pozivni broj: 011
Broj telefona: 360 20 09 / 26 09 527 (skc Novi Beograd)
Broj faksa: /
E-mail: skc.info@skc.rs
Web site: www.skc.org.rs
Ime i prezime direktora: Slavoljub Veselinović
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Jovana Perišić
Radno vreme/ slobodan dan: /

PODACI O OBJEKTU
PODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA