Beograd UK Vuk Karadžić

Beograd UK Vuk Karadžić

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Ustanova kulture Vuk Karadžić
Ulica i broj: Bulevar kralja Aleksandra 77a
Mesto: Beograd
Opština: Beograd
Pozivni broj: 011
Broj telefona: 24 24 860
Broj faksa: 24 18 888
E-mail: info@ukvuk.org.rs
Web site: www.ukvuk.org.rs
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Sanja Đurđević
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Ana Janković
Radno vreme/ slobodan dan: /

PODACI O OBJEKTU
PODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale AP Osnova i presek sale KULT

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA