Beograd Dom Omladine

Beograd Dom Omladine

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Dom Omladine
Ulica i broj: Makedonska 22/IV
Mesto: Beograd
Opština: Beograd
Pozivni broj: 011
Broj telefona: 3220 127
Broj faksa: 3222 226
E-mail: dobinfo@domomladine.org
Web site: www.domomladine.org
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Milan Lučić
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): /
Radno vreme/ slobodan dan: ponedeljak-subota od 10h do 22h / nedelja

PODACI O OBJEKTU
PODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA