Beograd Kulturni centar

Beograd Kulturni centar

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Kulturni centar Beograda
Ulica i broj: Knez Mihailova 6
Mesto: Beograd
Opština: Beograd
Pozivni broj: 011
Broj telefona: 2621-469
Broj faksa: 2623-853
E-mail: dragana.rusalic@kcb.org.rs
Web site: www.kcb.org.rs
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Mia David
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Ana Đokić
Radno vreme/ slobodan dan: /

PODACI O OBJEKTU
PODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA