OD FILMSKOG KADRA DO SCENSKE SLIKE

OD FILMSKOG KADRA DO SCENSKE SLIKE

U ponedeljak, 10. januara 2017. na Fakultetu tehničkih nauka predstavljeni su radovi studenata druge godine osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna. Studenti su prezentovali svoje koncepte dizajna svetla, osmišljene i izvedene kroz grupni rad u okviru nastave na predmetu Tehnika scene 1. Zadatak studenata bio je da analiziraju i interpretiraju odabrani filmski kadar, kako bi na osnovu njega osmislili pet scenskih slika u kojima su narativ i atmosferu filmske slike trebali da prenesu uz pomoć scenskog svetla. Studenti su bili uključeni u sve aspekte stvaranja ovakvog scenskog dela, od postavljanja i razrade koncepta dizajna svetla, do praktičnog rada sa instrumentima scenske rasvete.

Predmetni nastavnik: doc dr Romana Bošković
Asistenti: Dragana Vilotić i Milica Stojšić


Fotografije: Dragana Vilotić i Milica Stojšić