PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na studijski program OAS Scenska arhitektura, tehnika i dizajn biće organizovana od februara do maja 2017. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Tokom juna 2017. godine biće organizovan intenzivni kurs pripremne nastave. Terminski plan za ovaj deo kursa pripremne nastave biće blagovremeno objavljen. 

Kroz crtež i upoznavanje sa osnovnim crtačkim tehnikama, modelovanje u različitim materijalima i istraživanje raznovrsnih načina na koje je moguće doživeti prostor, kandidati će se pripremati za deo prijemnog ispita Percepcija i prezentacija prostora. Priprema za deo prijemnog ispita Pisani esej na zadatu temu podrazumeva analizu dramskih tekstova i proučavanje literature iz oblasti scenskog dizajna.Kandidati pripreme mogu pohađati u celosti, kao ciklus u trajanju od četiri meseca, od februara do maja, ili tokom pojedinačnih meseci. Takođe, postoji mogućnost pohađanja pojedinačnih časova pripremne nastave.

Cena pripremne nastave:

  • za četvroromesečni period od februara do maja (16 dolazaka) je 30.000,00 dinara
  • za jedan mesec (4 dolaska) 9.200,00 dinara
  • za pojedinačni čas 3.000,00 dinara.

Uplata troškova pripremne nastave vrši se na račun u svakoj pošti, banci, Upravi za javna plaćanja ili preko firmi i preduzeća čiji su stipendisti.
Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97 poziv na broj: 6703203306 
Svrha: pripremni časovi – Scenska arhitektura, tehnika i dizajn primalac: FTN, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad

plan i program priprema 2017 – datum izmene 19.05.2017.

PRIJEMNI ISPIT – NAČIN POLAGANJA I LITERATURA

POTREBAN PRIBOR ZA NAREDNI ČAS

Mesto održavanja pripremne nastave:
Percepcija i prezentacija prostora
Crtaonica / 5.sprat / nastavni blok / Departman za arhitekturu i urbanizam (http://ftn.uns.ac.rs/69784667/objekti), Fakultet tehničkih nauka.

Pisani esej na zadatu temu
Učionica AH4A / 4.sprat / nastavni blok / Departman za arhitekturu i urbanizam (http://ftn.uns.ac.rs/69784667/objekti), Fakultet tehničkih nauka.