Šabac DK Prnjavor

Šabac DK Prnjavor

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Dom kulture Prnjavor
Ulica i broj: Karađorđeva 2
Mesto: Prnjavor
Opština: Šabac
Pozivni broj: 015
Broj telefona: 015283312
Broj faksa: 283312
E-mail: domkultureprnjavor2001@gmail.com
Web site: /
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Zoran Kalabarić
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Dragan Milinković
Radno vreme/ slobodan dan: /

OPŠTI PODACI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA