REZULTATI KONKURSA ZA ČLANOVE SCEN FOTO TIMA

REZULTATI KONKURSA ZA ČLANOVE SCEN FOTO TIMA

Konkurs za članove Scen foto tima u školskoj 2016/2017. godini, koji je raspisao Scen (Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju), završen je uspešno. Novi članovi Scen foto tima, izabrani na konkursu, su studenti osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna Nevena Kopanja i Ivanino DaVillano Đukić, kao i Nikolina Savić, studentkinja treće godine osnovnih studija na studijskom programu Animacija u inžinjerstvu, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Fotografija: Maja Ivanović