Subotica Kulturni centar Roma

Subotica Kulturni centar Roma

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Kulturni Centar Roma
Ulica i broj: Bose Miličevića bb
Mesto: Subotica
Opština: Subotica
Pozivni broj: 024
Broj telefona: /
Broj faksa: /
E-mail: /
Web site: /
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Ankica Dimović
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose s javnošću): Ankica Dimović
Radno vreme/ slobodan dan: nema – volonterski rad

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA