Subotica KC Bunjevačka matica

Subotica KC Bunjevačka matica

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Bunjevačka matica
Ulica i broj: Korzo 8
Mesto: Subotica
Opština: Subotica
Pozivni broj: 24000
Broj telefona: 024/557-213
Broj faksa: /
E-mail: bunjevackamatica@open.telekom.rs
Web site: www.bunjevacka-matica.org
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Ivan Sedlak
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Kata Kuntić
Radno vreme/ slobodan dan: 8 – 15h / subotea i nedelja

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA