Subotica KC Bunjevačko kolo

Subotica KC Bunjevačko kolo

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo
Ulica i broj: Preradoviceva 4
Mesto: Subotica
Opština: Subotica
Pozivni broj: 024
Broj telefona: 555589
Broj faksa: 600188
E-mail: /
Web site: /
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Ivan Stipic
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Snezana Kopilovic
Radno vreme/ slobodan dan: 08h-12h /vikend

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA