Subotica KC Nepkor

Subotica KC Nepkor

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Madjarski kulturni centar Népkör
Ulica i broj: Trg Kossutha Lajoša 4
Mesto: Subotica
Opština: Subotica
Pozivni broj: 024
Broj telefona: 024/557-033
Broj faksa: 024/557-033
E-mail: info@nepkor.rs
Web site: www.nepkor.rs
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Roland Brezovszki – umetnički direktor
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose s javnošću): Gábor Juhász
Radno vreme/ slobodan dan: /

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA