Sremska Mitrovica CZK Sirmiumart

Sremska Mitrovica CZK Sirmiumart

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Centar za kulturu Sirmiumart
Ulica i broj: Vuka Karadžića 10
Mesto: Sremska Mitrovica
Opština: Sremska Mitrovica
Pozivni broj: 022
Broj telefona: 621 194, 626 330
Broj faksa: 626 330
E-mail: sirmiumart@yahoo.com
Web site: www.sirmiumart.com
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Andrej Španović
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Maja Ognjanović
Radno vreme/ slobodan dan: svi radni dani i praznici i vikendi kad se održavaju programi / slobodni subota i nedelja kad nema programa

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA