Smederevo Centar za kulturu

Smederevo Centar za kulturu

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Centar za kulturu
Ulica i broj: Karađorđeva 5-7
Mesto: Smederevo
Opština: Smederevo
Pozivni broj: 026
Broj telefona: 224-815
Broj faksa: 640-363
E-mail: centar@sdkultura.org.rs
Web site: www.sdkultura.org.rs
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Milan Mišić, v.d.direktor
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Marija Ančić
Radno vreme/ slobodan dan: 7:30 – 15:30

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA